Serveis a l'escola

Menjador

Al Col·legi La Salle Girona oferim servei de menjador escolar a totes les etapes del centre. Disposem de cuina pròpia i d’un equip de monitors qualificats. Els menús són equilibrats i estan elaborats per nutricionistes. Juntament amb el menú mensual també oferim una guia de menús per sopar per a les famílies.

(*) Menú del mes i proposta de sopars

Activitats extraescolars

La Salle ofereix un ampli ventall d’activitats extraescolars que es duen a terme a partir de les 17:30h de la tarda, una vegada finalitzada la jornada escolar, amb l’objectiu de completar la formació dels infants i joves.

Existeixen diferents modalitats d’activitats:

  • Lingüístiques: preparació pels certificats PET, FIRST, ADVANCED (anglès) , certificats HSK, YCT (xinès)
  • Acadèmiques: aula de suport, reforç acadèmic
  • Expressió: zumba, guitarra,  teatre
  • Pares i Mares: ioga,  zumba

El termini d’inscripció és el dia 1 d’octubre de 2022 

Atenció i seguiment dels alumnes

Des de la tutoria l’alumne rep el suport i atenció necessària a la vegada que se’n fa el seu seguiment tant a nivell acadèmic com de desenvolupament personal. Aquesta tasca la realitzen els tutors dels alumnes a través de les tutories individuals i de l’assessorament del coordinador psicopedagògic del centre. Anualment els tutors mantenen entrevistes amb les famílies per tal de treballar plegats, escola i família, en l’educació i formació dels seus fills, els nostres alumnes.

Orientació

Aquest servei, definit i recolzat en el Projecte de l´Àmbit de Pedagogia de La Salle Catalunya, té com a objectius:

  • Detectar les diferències individuals en el procés de desenvolupament intel·lectual i personal.
  • Facilitar als professors la identificació de les necessitats educatives dels seus alumnes perquè puguin dur a terme una autèntica atenció a la diversitat.

Aquesta tasca es desenvolupa a partir d’exploracions psicopedagògiques que ens permeten entendre la manera d’aprendre dels nostres alumnes. S’ofereix una orientació sobre estudis post-obligatoris molt acurada al llarg de tota la secundària, especialment a 4t d’ESO.

Altres serveis

  • Aula d’informàtica amb connexió a internet.
  • Banc de llibres.
  • Disposició de netbooks individuals per a cada alumne.

Horari de classes

ESO: de dilluns a divendres de 9h a 13h i dilluns a dijous de 14:30h a 17:15h

Batxillerat: Dilluns, dimarts i dijous de 9h a 13h i de 14:30h a 17:15h.

Dimecres i divendres de 9h a 14h

Cicles Formatius:

1r curs de Grau Mitja: de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h i dilluns, dimarts i dijous de 14:30 a 17:15h

2n curs de Grau Mitja: de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.(excepte dimart i dijous 08:00h a 1300h).

1r curs de Grau Superior: de dilluns a divendres de 08:00h a 13:55h.

2n curs de Grau Superior: de dilluns a divendres de 14:30h a 19:25h.

AMPA

L’AMPA de La Salle Girona té com a objectiu representar el conjunt de pares i mares de l’escola, participant en tot allò que afecta l’activitat escolar dels nostres fills, donant suport a les activitats que realitzen al centre i complementant-les.

Integren l’AMPA tots els pares i mares de l’escola, que de forma voluntària decideixen formar-ne part i pagar la quota anual establerta.

Podeu contactar amb l’AMPA de l’escola a través d’e-correu:

Botiga virtual

CreaEscola Quality Certificate for Education Website