Pastoral

Entenem la pastoral com un projecte que dóna sentit i coherència al marc educatiu de les obres La Salle i la finalitat del qual és acompanyar en el procés de ser i de fer-se persona: la recerca del sentit de la vida. La pastoral lasal·liana proposa els valors de fe, fraternitat i servei a través de la proximitat, la personalització, l’acompanyament i el compromís amb els necessitats, partint de l’humanisme cristià i dels valors de l’Evangeli, en comunió amb l’Església local i universal.

La pastoral lasal·liana es centra en tres valors: la fe, la fraternitat i el servei.

 • Eduquem la interioritat dels nostres alumnes per anar generant en ells experiències significatives de fe basades en la seva experiència vital.
 • L’estil fratern en les relacions es manifesta en l’ambient acollidor de les nostres escoles. És aquesta trobada amb l’altre el que ens fa ser qui som. I això ens ajuda a ser Comunitat.
 • Possibilitem conèixer la realitat que ens envolta, interpretar-la i actuar amb les diferents accions solidàries que es fan des de l’escola. Amb elles els nostres alumnes maduren i els hi facilitem reptes de compromís personal.

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals. Per exemple,

 • La reflexió del dia
 • Jornades de convivència entre els alumnes i trobades amb altres escoles de La Salle
 • Campanyes solidàries amb el tercer i el quart món
 • Activitats per educar la interioritat (projecte HARA)

HARA: Educació per a la interioritat

El Projecte ‘HARA’ es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar els nostres alumnes en la interioritat amb l’objectiu de que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, els joves aprenen a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscients de les pròpies emocions i sentiments. Accions que possibiliten l’obertura a la Transcendència.

Ensenyament Religiós Escolar

Les obres educatives La Salle aposten per un Ensenyament Religiós Escolar (ERE) de qualitat que ajudi als nostres alumnes en la seva maduració com a persones i en la fe com a cristians. Aquest ensenyament:

 • Ajuda a descobrir les arrels cristianes de la nostra cultura.
 • Té present la realitat multicultural i multireligiosa dels nostres destinataris i de la nostra societat.
 • Proposa, invita i ajuda a descobrir la dimensió transcendent de la vida.
 • Afavoreix que l'alumne descobreixi la figura de Jesús com a referent.

Amb la finalitat de créixer com a educadors lasal·lians participem de diferents trobades en les quals podem compartir i créixer com a tals. Aquestes trobades estan organitzades bé pel sector de Catalunya, bé per la mateixa escola.

La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa a Catalunya, des de l’any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.

La Fundació PROIDE (PROmoció i DEsenvolupament) va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a l’Àfrica amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació a Àfrica i Amèrica Llatina i promoure una educació transformadora a Catalunya.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website