Batxillerat

L’etapa de Batxillerat comprèn dos cursos acadèmics, entre els 16 i els 18 anys. És una etapa on l’alumnat escull el seu propi itinerari, i comença a dissenyar el seu futur. Per això basem el nostre ensenyament en la participació directa de l’estudiant, fent-lo l’autèntic protagonista de la seva formació.

El nostre objectiu és aconseguir que l’alumnat obtingui una formació humana de qualitat, una excel·lent preparació acadèmica disposant de tots els mitjans tecnològics i pedagògics i una bona orientació per als ensenyaments superiors, com són la universitat i els cicles formatius de grau superior. Per això eduquem el nostre alumnat de forma integral, donant molta importància al treball, a l’esforç, a la creativitat i a la proximitat entre l’alumnat i el professorat.

Els projectes que defineixen l’etapa de Batxillerat en el nostre centre són els següents:

Acompanyament i orientació     
 • Seguiment acadèmic i assessorament psicopedagògic continuat amb informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries.
 • Comunicació constant entre la família i el centre a través de les entrevistes personals i l’ús de la intranet. Tutoria individualitzada i grupal.
 • Orientació acadèmica i/o laboral tenint en compte la personalitat, interessos i possibilitats de cada alumne/a
 • Educació emocional i d’interioritat (Projecte HARA)
 • Tutoria entre iguals.
 • Xerrades de professionals de diferents àmbits laborals, per tal que els alumnes coneguin de primera mà quines aptituds i habilitats són necessàries en cada àmbit professional.
 • Taules rodones i assessorament personal per part d’estudiants universitaris i de cicles de graus superior per conèixer les característiques de l’etapa que comença després del Batxillerat.
 • Sortides lligades a les matèries de modalitat, per conèixer el que s’estudia a classe in situ.
 • Orientació tutorial personalitzada en la tria del treball de recerca i en el seu desenvolupament.
Projecte Multilingüe-Internacionalització
 • Intercanvis i Estades d’Immersió lingüística a l’estranger per assolir competència lingüística en anglès, francès i xinès.
 • Programa ACADEMICA per a l’obtenció del Batxillerat Dual.
 • Possibilitat d’escollir com a matèries optatives específiques Francès i Llengua i cultura xinesa.
 • Grups reduïts a les hores d’anglès .Possibilitat de presentar-se a l’examen del First Certificate a través de l’escola.
 • Auxiliar de conversa nadiu d’anglès i de xinès.
Innovació i tecnologia
 • Recursos digitals pels alumnes (iPads i Netbooks)
 • Plataforma interactiva Sallenet
 • Programes de ABP i projectes.
 • NCA (Nou Context d’Aprenentatge)
 • Visites a empreses de l’àmbit tecnològic, al Sincrotró Alba, pràctiques en laboratoris de l’UdG, participació en diferents programes que fomenten la vocació científica (El Cangur, Joves i ciència, Bojos per la ciència,..) , Jornada de química al carrer.

Pla d'estudi

El currículum és el conjunt de coneixements que l’alumne ha d’assolir al llarg de tot el procés d’aprenentatge del Batxillerat. Es divideix en dos grans blocs:

- El currículum comú, que està format per les matèries que cursen tots els alumnes.

- El currículum diversificat, que està format per les matèries de modalitat , les matèries optatives específiques de la nostra escola i el treball de recerca. A La Salle Girona es poden cursar les tres modalitats que existeixen de Batxillerat:

 • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials ( itinerari 1,2 i 3)
 • Modalitat de Ciències i tecnologia ( itinerari 4,5 i 6)
 • Modalitat d’Arts. ( itinerari 7)
Matèries comunes Itinerari 1  Itinerari 2  Itinerari 3  Itinerari 4   Itinerari 5  Itinerari 6  Itinerari 7 Matèries Optatives Anuals Matèries Optatives Trimestrals

Matèries comunes

Matèries comunes

1r Curs

2n Curs

Llengua i literatura catalana
 •  
 •  
Llengua i literatura castellana
 •  
 •  
Llengua anglesa
 •  
 •  
Filosofia
 •  
 
Història de la filosofia 
 •  
Educació física
 •  

 

Història

 

 •  
Religió
 •  
 •  
Tutoria
 •  
 •  

Itinerari 1 

Humanitats

1r Curs

2n Curs

Llengua i Cultura Llatina
Literatura universal
Història del món contemporani
Literatura catalana
Literatura castellana
Franja 1. Matèria optativa anual
Franja 2. Matèria optativa trimestral
Franja 3. Matèria optativa trimestral

Itinerari 2

Ciències Socials

1r Curs

2n Curs

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
 •  
 •  
Economia
 •  
 
Història del mon contemporani o Literatura universal
 •  
 
Empresa i Disseny de Models de Negoci 
 •  
Geografia o Literatura catalana 
 •  
Franja 1. Matèria optativa anual
 •  
 •  
Franja 2. Matèria optativa trimestral
 •  
 
Franja 3. Matèria optativa trimestral
 •  
 

 Itinerari 3

Humanitats i Ciències Socials (Mixt)

1r Curs

2n Curs

Matemàtiques aplicacades a les Ciències Socials
Llengua i Cultura Llatina
Història del món contemporani o Literatura Universal
Geografia o Literatura catalana
Franja 1. Matèria optativa anual
Franja 2. Matèria optativa trimestral
Franja 3. Matèria optativa trimestral

 Itinerari 4 

Científic

1r Curs

2n Curs

Matemàtiques
 •  
 •  
Biologia
 •  
 •  
Química o Geologia i Ciències Ambientals
 •  
 •  
Franja 1. Matèria optativa anual
 •  
 •  
Franja 2. Matèria optativa trimestral
 •  
 
Franja 3. Matèria optativa trimestral
 •  
 

 Itinerari 5

Científic-tecnològic

1r Curs

2n Curs

Matemàtiques
Biologia
Química
Franja 1. Matèria optativa anual: Física
Franja 2. Matèria optativa trimestral
Franja 3. Matèria optativa trimestral

 Itinerari 6 

Tecnològic

1r Curs

2n Curs

Matemàtiques
Física
Tecnologia i Enginyeria o Química
Franja 1. Matèria optativa anual: Dibuix tècnic
Franja 2. Matèria optativa trimestral
Franja 3. Matèria optativa trimestral

Itinerari 7

Arts Escèniques

1r Curs

2n Curs

Anàlisi Musical
Arts Escèniques
Cultura Audiovisual
Literatura dramàtica
Franja 1. Matèria optativa anual: Creació fotogràfica i cinematogràfica
Franja 1. Matèria optativa anual  
Franja 2. Matèria optativa trimestral
Franja 3. Matèria optativa trimestral

Matèries Optatives Anuals

OPTATIVES ANUALS

Franja 1

1r Curs

2n Curs

Biomedicina
 •  
 
Funcionament de l’empresa
 •  
 
Formació i Orientació Personal i Professional
 •  
 
Món clàssic
 •  
 
Programació
 •  
 
Psicologia
 •  
 
Física
 •  
 •  
Dibuix tècnic
 •  
 •  
Francès
 •  
 •  
ODS 1 
 •  
Història de l’Art 
 •  
Geografia 
 •  
Llengua i cultura xinesa 
 •  

1: Objectius de Desenvolupament Sostenible

Matèries Optatives Trimestrals

OPTATIVES TRIMESTRALS

Franja 2

1r Curs

Franja 3

1r Curs

Reptes científics actuals ( Biologia i Geologia)
     Reptes científics actuals ( Física i química)
Creació literària
     Comunicació audiovisual
Matemàtica aplicada
     Robòtica
Problemàtiques socials
     Ciutadania, política i dret
Llengua i cultura xinesa I
     Disseny en 2D i 3D
Publicitat

Diploma Dual

Preparant estudiants per als nous reptes

Creat i desenvolupat per Academica Corporation, el Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i el American High School Diploma. Quan finalitzen els seus estudis, els alumnes del Diploma Dual aconsegueixen exactament la mateixa titulació que els estudiants estatunidencs en finalitzar el High School, que està reconeguda en tots els estats i en totes les universitats del món.

Immersió lingüística, tecnològica i personal

Al costat de la notable millora del nivell d'anglès, el Diploma Dual proporciona als alumnes un alt grau d'autonomia personal i una gran facilitat en el maneig de les noves tecnologies. Per a més informació contacta amb l'escola al 972-200-292 (a l'atenció de Laura Mach o Núria Giribets)

Distincions, premis i reconeixements

És habitual que sovint alumnes de La Salle Girona rebin distincions, premis i reconeixements d’institucions alienes a l’escola: distincions a alumnes amb les notes de les PAU més altes de Catalunya, campions de l’olimpíada d’economia, geografia i filosofia; premis a diversos treballs de recerca; acceptació a participar en programes d’Excel·lència com "Bojos per la química, la medicina, l'economia i les matemàtiques" en són uns breus exemples.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website