Projecte de les maduixeres – escola verda

  • 15 d'octubre de 2020

Els alumes d’ESO, que realitzen l’optativa d’escola verda, estan participant en un projecte de recerca de contaminació ambiental.


“Vigilantes del Aire” és un projecte de ciència ciutadana de caràcter nacional que consisteix en el repartiment de plantes de maduixera a persones i famílies de tot l’estat amb l’objectiu d’avaluar la qualitat de l’aire que respirem en les diferents ciutats.

Les plantes són, a través de les seves fulles directament en contacte amb l’aire, estacions de monitoratge de la contaminació ambiental. Al llarg del temps s’acumulen en les seves fulles partícules que estan presents en l’aire. Aplicant diferents tècniques podem identificar quins compostos estan en les fulles i per tant en l’aire.

En podeu saber més a https://vigilantesdelaire.ibercivis.es/

CreaEscola Quality Certificate for Education Website