INFORMACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA DE 1r D’ESO (CURS 19-20)

Instruccions per formalitzar la matrícula

  • Omplir el següent formulari online (una vegada omplert cal imprimir-lo i signar-lo)
Cal que facin arribar tots aquests documents en paper i signats a la secretaria de l’escola, del 20 al 26 de juny:
1.-Formulari de matrícula (on-line)
2.-Domiciliació bancària (documentació adjunta)
3.-Carta de compromís educatiu (documentació adjunta)
4.-Full de protecció de dades (documentació adjunta)
5.-Full de responsabilitats d’ús dels recursos digitals (xarxes i aparells) (documentació adjunta)
Horari de Secretaria: 
20 i 21 de juny de 9h a 15h
25 i 26 de juny de 8h a 14h