Visita a la Fundació Institut Confuci de Barcelona

  • 4 de març de 2024

Visita a la Fundació Institut Confuci de Barcelona dels alumnes que cursen la matèria optativa de xinès de d’ESO i Batxillerat. Amb aquest visita els estudiants no només enriqueix la comprensió d’una nova llengua, sinó que també fomenta una apreciació més profunda de les diverses tradicions d’aquesta.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website