Entrega dels Certificats oficials de Llengua

  • 12 d'abril de 2024

Entrega dels Certificats oficials de Llengua francesa ( DELF) i Llengua Xinesa (HSK) als alumnes d’ESO i Batxillerat.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website