REVISTA DIGITAL

  • 11 de desembre de 2020

Els alumnes de La Salle Girona poden treballar la seva vessant periodística i redactora dins l’oferta d’optatives d’ESO.

A 1r d’ESO es realitza l’optativa de la revista digital. En aquesta optativa, els alumnes treballen diferents aspectes de la llengua per tal de fomentar una redacció de forma clara, directa, ben estructurada, correcta i amb un registre adequat. Els alumnes s’organitzaran per seccions i cada secció tindrà la seva pròpia agenda per elaborar la revista.

Amb aquesta estructura ens permet fomentar les diferents habilitats transversals (TIC, maquetació de documents, lingüístiques i artístiques) com els hàbits de treballar en equip i la responsabilitat.

Que amb la feina de tots i cada un, serà el puntal per tenir l’últim exemplar de la revista sent una eina transversal de participació, informació i divulgació de les activitats escolars que es porten a terme durant el curs adreçat a tots els alumnes, pares i comunitat educativa.

Podeu veure la redacció en ple bullici a l’espera de traure l’últim número.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website