Resums de les reunions de pares de Batxillerat

Podeu revisar el power point utilitzat durant la reunió de pares de 1r i 2n de Batxillerat dins l’apart de document de Batxillerat.