Llengua i Cultura Àrab com activitat extraescolar.

La Salle Girona a partir del mes de març oferirà als nostres alumnes d’ESO, BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS, la possibilitat de cursar Llengua i Cultura Àrab com activitat extraescolar.

La raó per la qual apostem per aquest idioma és pel fet que l’àrab és l’idioma oficial o cooficial a 22 països del món (12 asiàtics i 10 africans).

L´àrab és una de les llengües del món més parlades, al voltant de 280 milions com a primera llengua i uns 250 milions com a segona.

Des de 1974 és una de les llengües oficials de les Nacions Unides

Com a Escola Multilingüe, certificada per la Generalitat de Catalunya, creiem que la riquesa cultural i lingüística en un món actual molt plural i canviant, obre les portes als nostres alumnes i els dóna un tret diferencial respecte els seus estudis obligatoris i postobligatoris.

 

Les classes es duran a terme els dimarts i els dijous de 17.30 a 18.30 a La Salle Girona.

El cost serà de 40€/mes. Començaran el proper dimarts 5 de març de 2019.