La Salle Catalunya s’adhereix al comunicat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).

La Salle s’adhereix al comunicat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).

fecc