Matèria de Llengua i Cultura Xinesa

Com Escola Multilingüe, els alumnes de La Salle Girona poden realitzar la matèria curricular optativa de Llengua i Cultura Xinesa des de 1r. d’ESO fins a 2n. de Batxillerat.

Durant aquest primer semestre els alumnes d’ESO han estat treballant tant les habilitats lingüístiques en xinès com els trets propis d’aquesta cultura mil·lenària. Els nostres estudiants disposen d’una Aula Confuci (Programa Instituts Confuci-Hanban) i poden examinar-se dels certificats oficials HSK i YCT.