Els exàmens de la PAU – recorda

Els alumnes de 2n batxillerat que es presenten a les PAU realitzaran els exàmens a Escola Politècnica Superior – Edifici II (campus Montilivi) (UdG).

Documentació relacionada amb el funcionament de les PAU: