Els alumnes de primer de CFGM practiquen els principis teòrics al taller.

  • 11 de novembre de 2021

Després de la formació teòrica, els nostres alumnes de cicle formatiu de grau mitjà  ja porten diverses setmanes desenvolupant sessions pràctiques. En les d’aquesta setmana han hagut de desmuntar un ordinador, per després tornar-lo a muntar deixant-lo plenament operatiu.

En el cicle formatiu de grau mitjà de “Sistemes Microinformàtica i Xarxes” es prepara als alumnes per donar suport tècnic als usuaris. I una part important de la seva formació se centra en identificar la causa de les incidències que es poden donar, per així poder-les solucionar. En aquest sentit en el primer curs del Cicle Formatiu es treballen matèries com “Muntatge i manteniment d’ordinadors”, “Sistemes Operatius”, “Xarxes informàtiques”, “Aplicacions WEB” i “Seguretat informàtica.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website