Creació de presonatges

  • 15 de desembre de 2020

Els alumnes de primer de Batxillerat Artístic, a la assignatura d’Anatomia Aplicada, han estat treballant la creació de personatges.

Partim del concepte d’anatomia d’Hipòcrates i Galè per arribar a la creació dramatúrgica d’un personatge que ells mateixos han interpretat.

El resultat ha estat molt interesant, aquí podeu veure una fotrografia.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website