Certificats de Cambridge de FIRST i PET.

  • 25 d'octubre de 2022

Aquest mes d’octubre s’ha fet l’acte d’entrega de les certificacions obtingudes de l’alumnat que varen fer aquests exàmens oficials el mes de juny passat. En els objectius prioritaris marcats en el Pla General Anual de La Salle Girona hi ha l’objectiu de promoure l’educació plurilingüe. Una de les iniciatives multilingües aplicades en el marc del projecte lingüístic de La Salle Girona és la certificació en l’aprenentatge de llengües estrangeres i és un bon indicador de progrés el nombre de certificacions de nivell en anglès, francès i xinès. Moltes felicitats a tot aquest alumnat que ha certificat el seu nivell en llengua estrangera!