121 ALUMNES DE LA SALLE GIRONA HAN CERTIFICAT EN ELS EXÀMENS OFICIALS D’ANGLÈS, FRANCÈS I XINÈS.

  • 21 d'octubre de 2021

En els objectius prioritaris marcats en el Pla General Anual de La Salle Girona hi ha l’objectiu de promoure l’educació plurilingüe. Una de les iniciatives multilingües aplicades en el marc del projecte lingüístic de La Salle Girona és la certificació en l’aprenentatge de llengües estrangeres i és un bon indicador de progrés el nombre de certificacions de nivell en anglès, francès i xinès.

En aquest sentit, aquest mes d’octubre s’ha fet l’acte d’entrega de les certificacions obtingudes de l’alumnat que varen fer aquests exàmens oficials el mes de juny passat.

Han estat un total de 121 alumnes els qui han obtingut la certificació, dels quals n’hi ha hagut 56 en llengua anglesa –PET (B1): 3, FIRST (B2) : 46, CAE (C1): 7–; 18 en llengua francesa –DELF (B1 )–; i 47 en llengua xinesa –YCT1: 8, YCT2: 12, HSK1: 22, HSK2: 4, HSK6: 1–.

Fer visibles i qualificar aquest tipus d’iniciatives multilingües és garantia de qualitat i seguiment d’un projecte multilingüe caracteritzat pel rigor i la motivació.

Moltes felicitats a tot aquest alumnat que ha certificat el seu nivell en llengua estrangera!

CreaEscola Quality Certificate for Education Website