Voleu conèixer el Cicle Formatiu de Grau Superior:    Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma,
     perfil professional en Videojocs i Oci Digital ?

Concerta la teva entrevista personalitzada

 

 

En aquest cicle coneixeràs tota la intensitat i la realitat del que significa construir un videojoc així com el desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. Especialitzant-te, aprofundiràs en: programació i en disseny del joc.
Durada
 • 2000 hores en 2 cursos: 1617 hores a l’escola i 383 hores de pràctiques en centres de treball.
Horari
 • 1r curs: de dilluns a divendres de 08:00h a 13:55h.
 • 2n curs: de dilluns a divendres de 14:30h a 19:25h.
Pla d'estudis: Mòduls (RD 450/2010, 16 d’abril)
 • Mòdul 1: Sistemes informàtics (121h.)
 • Mòdul 2: Bases de Dades (110 h.)
 • Mòdul 3: Programació (187 h.)
 • Mòdul 4: Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió de la Informació (77 h.)
 • Mòdul 5: Entorns de Desenvolupament (55 h.)
 • Mòdul 6: Accés de Dades (88 h.)
 • Mòdul 7: Desenvolupament d’interfícies (88 h.)
 • Mòdul 8: Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils (77 h.)
 • Mòdul 9: Programació de Serveis i Processos (55 h)
 • Mòdul 10: Sistemes de Gestió Empresarial (55 h)
 • Mòdul 11: Game Design (33 h)
 • Mòdul 12: Disseny 2D i 3D (88 h)
 • Mòdul 13: Programació de Videojocs 2D i 3D (154 h)
 • Mòdul 14: Formació i Orientació Laboral (66 h)
 • Mòdul 15: Empresa i Iniciativa Emprenedora (66h)
 • Mòdul 16: Projecte de Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma (297h)
 • Mòdul 17: Formació en Centres de Treball (383 h)
Qualificacions incloses en el títol
 • Aquest professional exercirà l’activitat en entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte aliè com per compte propi, exercint el seu treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns d’abast intranet, extranet i Internet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.
 • Les principals ocupacions i llocs de treball són:
  a) Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
  b) Desenvolupar aplicacions de propòsit general.
  c) Desenvolupar aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.
Sortides laborals
 • Tècnic / a de desenvolupament de Videojoc
 • Tècnic / a de desenvolupament de Jocs Aplicats
 • Tècnic / a de desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils
 • Tècnic / a de Back-End
 • Tècnic / a en Playtesting (QA)
Sortides acadèmiques
 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per què estudiar a La Salle ?